Lập Trình Gia Công 4 ,5 Trục Với Mastercam

799.000 VNĐ

Hiện nay việc các công ty sản xuất đầu tư vào nâng cấp hệ thống máy là điều tất yếu bởi tính cạnh tranh ngày càng cao về công nghệ, chính vì thế việc trang bị kiến thức về lập trình gia công 4-5 trục là cần thiết , giúp các bạn dễ dàng tìm kiếm công việc , cũng như đáp ứng yêu cầu ở các vị trí khó , nhưng chế độ đầy hấp dẫn .

Danh mục: Từ khóa: