Lắp Ráp Và Mô Phỏng Với Fusion 360

399.000 VNĐ

Trọn Bộ Giáo Trình Lắp Ráp Và Mô Phỏng Fusion 360 là loạt các bài giảng được biên tập một cách cực kỳ công phu, giúp cho bạn hiểu rõ cách thức làm việc với cụm chi tiết , thiết kế cùng lúc cụm chi tiết , cũng như tạo ràng buộc , mô phỏng hoạt động của cơ cấu , của máy hoàn chỉnh .

  • Định Dạng Cung Cấp : 2 DVD hoặc 1 USB 16G hoặc 2 Link Tải Qua Email
  • Số Lượng Bài Học : 33 Bài Học
  • Định Dạng Bài Học : Định Dạng Video AVI 1920 x 1080
  • Ngôn Ngữ hướng dẫn : Tiếng Việt
  • Tổng dung lượng : 8.95 GB
  • Kèm Theo : File thực hành , Bài Tập Tự Làm , 3 Dự Án Lớn vẽ Và lắp ráp